Kontakt

Instytut Humanistyczny
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
ih@pwsztar.edu.pl
fax 014 63 16 600

Dyrektor Instytutu Humanistycznego – dr Joanna Graca
tel. 014 63 16 551
dyrektor-ih@pwsztar.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Humanistycznego – mgr Renata Kozioł
r_koziol@pwsztar.edu.pl

Sekretariat Instytutu Humanistycznego – filologia polska, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego – pok. A021
mgr Iwona Sak-Siwak, tel. 014 63 16 550    i_sak@pwsztar.edu.pl
sekretariat pełni dyżury dla studentów:
poniedziałek – dzień wewnętrzny
od wtorku do piątku w godz. 10.00-15.00
sekretariat jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Sekretariat Instytutu Humanistycznego – filologia angielska-studia niestacjonarne, filologia germańska, filologia romańska – pok. A022
mgr Piotr Adamczyk, tel. 014 63 16 543    p_adamczyk@pwsztar.edu.pl
sekretariat pełni dyżury dla studentów:
poniedziałek – dzień wewnętrzny
od wtorku do piątku w godz. 10.00-15.00
sekretariat jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Sekretariat Instytutu Humanistycznego – filologia angielska-studia stacjonarne – pok. A022
Kierownik sekretariatu:
mgr Gabriela Kalina, tel. 014 63 16 551   
g_kalina@pwsztar.edu.pl
sekretariat pełni dyżury dla studentów:
poniedziałek – dzień wewnętrzny
od wtorku do piątku – w godz. 10.00-15.00
sekretariat jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00