Potwierdzanie efektów uczenia się

Potwierdzanie efektów uczenia się

Zgodnie z uchwałą Senatu PWSZ w Tarnowie nr 34/2015 dotyczącą organizacji potwierdzania efektów uczenia się informujemy, że w roku akademickim 2015/2016 istnieje możliwość rekrutacji na studia w powyższym trybie na następujące kierunki/specjalności prowadzone przez Instytut Humanistyczny:

-kierunek: filologia polska, specjalność: animacja kultury, edukacja medialna i dziennikarska, nauczycielska (5 osób)

-kierunek filologia: specjalność: filologia angielska (16 osób), filologia germańska (4 osoby)
i filologia romańska (3 osoby)

-kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego (8 osób)

Procedura potwierdzania efektów uczenia się obejmuje następujące etapy:

1.Kandydat zgłasza się do Doradcy Edukacyjnego (kontakt przez sekretariat Instytutu) w celu określenia, w jakich obszarach wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz na podstawie jakich dokumentów (dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy) może nastąpić potwierdzenie efektów uczenia się.

2.Kandydat składa w sekretariacie Instytutu wniosek o potwierdzenie wybranych efektów uczenia się (w ramach przedmiotów/modułów znajdujących się w planie studiów dla kierunku/specjalności).

3.Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie w/w procedury (wysokość opłaty zależy od ilości przedmiotów/modułów oraz ilości godzin konsultacji, egzaminów, testów itp.).

4.Komisja weryfikuje efekty uczenia się i wydaje decyzję o ich potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu.

Kandydaci, którzy uzyskali potwierdzenie efektów uczenia się odpowiadających co najmniej 10 punktom ECTS mogą złożyć do Rektora PWSZ podanie o przyjęcie na studia od początku kolejnego semestru.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do