Zakład Filologii

Kierownik Zakładu Filologii: dr Grzegorz Nawrocki (anglista)

Zastępca Kierownika Zakładu Filologii ds. Filologii Germańskiej: dr Radosław Pytlik

Pracownicy Zakładu Filologii – specjalność filologia germańska:

prof. dr hab. Zofia Berdychowska

dr Joanna Boratyńska-Sumara
dr Joanna Graca
dr Łukasz Kopacz
dr Radosław Pytlik

mgr Magdalena Bodniak
mgr Agata Gębala
mgr Damian Kot
mgr Anna Sikora

Opiekunowie poszczególnych lat studiów w roku akademickim 2018/2019:
mgr Magdalena Bodniak – opiekun I roku studiów stacjonarnych
mgr Agata Gębala – opiekun I roku studiów niestacjonarnych
dr Łukasz Kopacz – opiekun II roku studiów stacjonarnych
mgr Damian Kot – opiekun II roku studiów niestacjonarnych
dr Joanna Boratyńska-Sumara – opiekun III roku studiów stacjonarnych

Opiekunowie praktyk zawodowych:
mgr Anna Sikora (studia stacjonarne)
mgr Magdalena Bodniak (studia niestacjonarne)

Profil na Facebooku:
https://www.facebook.com/tarnowskagermanistyka/

Profil w fotograficznym serwisie społecznościowym Instagram:
https://www.instagram.com/tarnowskagermanistyka/

Adres e-mail:
tarnowska[dot]germanistyka[at]gmail[dot]com