Zakład Filologii Polskiej

Kierownik Zakładu Filologii Polskiej – dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ

Zastępca Kierownika Zakładu Filologii Polskiej – dr Elżbieta Kwinta

————————-

Opiekunowie lat studiów w roku akad. 2018/2019 w ZFP

studia I stopnia
• I rok – dr Magdalena Sukiennik
• II rok – dr Agnieszka Mocyk

studia II stopnia
• I rok – prof. dr hab. Joanna Okoniowa
• II rok – prof. dr hab. Andrzej Borowski

——————————————–

Profil na Facebooku:
facebookis