Załączniki do umowy edukacyjnej

PLANY STUDIÓW dla cyklu kształcenia 2015-2018:

kierunek filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja: asystent językowy w biurze

kierunek filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja: edycja i skład tekstu

kierunek filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja: filologia angielska z drugim językiem obcym

kierunek filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja: nauczycielska

kierunek filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja: tłumaczeniowa

Dokumenty:

Uchwała nr 9/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 27 lutego 2015 r.

Zarządzenie nr 22/2015 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 91/2015 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 7 października 2015 r.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do