Absolwenci Chemii

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są obecne w systemie szkolnictwa wyższego od ponad dwudziestu lat – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jako jedyna z tego typu szkół wyższych ma w swojej ofercie edukacyjnej kierunek CHEMIA.

Cechą chemii jest jej uniwersalność oraz to, że studia chemiczne to przede wszystkim nowoczesny tryb kształcenia łączący naukę teorii z bardzo konkretnym zdobywaniem umiejętności praktycznych stąd wysoki udział ćwiczeń laboratoryjnych i poznawanie zakładów pracy. To te czynniki sprawiają, że wykształcenie chemiczne może okazać się zaletą i przewagą nad absolwentami innych kierunków poszukujących miejsca swojej pierwszej pracy.

Praktyki i staże w przedsiębiorstwach regionu to naturalna droga do przyszłego zatrudnienia, a licencjat jest przepustką na studia magisterskie. Absolwenci Chemii znajdują zatrudnienie w szkolnictwie, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych, przedsiębiorstwach chemicznych, a także w przedsiębiorstwach handlowych polskich i zagranicznych zajmujących się dystrybucją odczynników i sprzętu pomiarowego. Absolwenci Chemii poszukiwani są również w laboratoriach Europy Zachodniej, gdzie coraz wyraźniej można zaobserwować rysujący się deficyt wśród specjalistów tej specjalności.

a gdzie konkretnie trafili nasi absolwenci i co powiedzieli o studiowaniu chemii w PWSZ w Tarnowie….  ?


dr Krzysztof Kleszcz

Data wywiadu: 15-09-2014

 

 

mgr inż. Krystian Węgiel

Data wywiadu: 16-09-2014

 

 

mgr inż. Tomasz M. Majka

Data wywiadu: 17-09-2014

 

 

mgr inż. Marek Chyc

Data wywiadu: 18-09-2014

 

 

mgr Łukasz Habel

Data wywiadu: 22-09-2014

 

 

lic. Ewa Zuziak

Data wywiadu: 26-09-2014

 

 

mgr Piotr Wrona

Data wywiadu: 30-09-2014

 

 

mgr Jadwiga Kania

Data wywiadu: 3-10-2014

 

 

lic. Artur Wzorek

Data wywiadu: 16-10-2014

 

 

dr Rafał Kurczab

Data wywiadu: 22-06-2015

 

 

mgr Monika Piekielniak-Kozik

Data wywiadu: 26-06-2015

 

 

mgr Jakub Dybaś

Data wywiadu: 29-06-2015

 

 

dr Kacper Drużbicki

Data wywiadu: 3-07-2015

 

 

lic. Katarzyna Kubicz

Data wywiadu: 10-09-2015

 

 

mgr Łukasz Siąkała

Data wywiadu: 23-06-2016

 

 

mgr Daniel Szczerba

Data wywiadu: 28-06-2016

 

 

dr inż. Sebastian Pater

Data wywiadu: 30-06-2016

 

 

dr Piotr Łątka

Data wywiadu: 12-09-2017

 

 

mgr Wojciech Pietruś

Data wywiadu: 2-10-2017

 

 

mgr inż. Grzegorz Kułaga

Data wywiadu: 20-10-2017

 

 

mgr Ewa Machalska

Data wywiadu: 10-11-2017

 

 

mgr Magdalena Świądro

Data wywiadu: 13-06-2018

 

 

mgr Kamil Synowiec

Data wywiadu: 30-06-2018

 

 

mgr inż. Natalia Merchut

Data wywiadu: 6-07-2019

 

 

mgr Karolina Madej

Data wywiadu: 12-07-2019

 

 

dr Magdalena Włodek

Data wywiadu: 15-07-2019

 

 

mgr Anna Słowik

Data wywiadu: 02-09-2019

 

 

mgr Wioletta Jędryka

Data wywiadu: 30-07-2020

 

 


  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do