Tarnowski Konkurs Chemiczny

 


Serdecznie zapraszamy uczniów
klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,
do wzięcia udziału w trzeciej edycji
Tarnowskiego Konkursu Chemicznego.

Celem konkursu jest umożliwienie uczniom zainteresowanym chemią sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności, jak też rozbudzanie zainteresowania uczniów szkół podstawowych chemią.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i odbywa się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, w dwóch etapach:

1 etap – Eliminacje (test wielokrotnego wyboru) – 22 maja 2020 r.,

              2 etap – Finał (zadania otwarte) – 5 czerwca 2020 r.

Uczestników konkursu zgłaszają nauczyciele chemii w terminie od 1 do 30 kwietnia 2020 r. W tych dniach na stronie internetowej będzie dostępny formularz zgłoszeniowy, który wypełnia nauczycie. Liczba uczniów wytypowanych z danej szkoły nie może przekroczyć 10. Po wypełnieniu formularza, na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie wraz z informacjami dotyczącymi konkursu (w przypadku braku otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt mailowy).

Kontakt w sprawie konkursu: konkurs_ch@pwsztar.edu.pl

Nad merytorycznym przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu czuwa Komisja,
w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy Katedry Chemii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie:
Przewodniczący:            dr Agata Lada
Członkowie Komisji:     dr Małgorzata Martowicz
                                       dr Krzysztof Kleszcz
                                       dr inż. Piotr Niemiec

Zadania konkursowe zostały przygotowane z myślą o uczniach ambitnych i zdolnych. Wiele zagadnień wybiega poza program szkoły podstawowej. Forma, zróżnicowanie zadań i stopień trudności sprawiają, że arkusze konkursowe mogą być wykorzystywane przez nauczycieli jako materiał ćwiczeniowy do pracy z uczniami przygotowującymi się do konkursów chemicznych.

Zakres materiału
Regulamin Tarnowskiego Konkursu Chemicznego
Formularz zgłoszeniowy (dostępny od 1 do 30 kwietnia 2020)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Zadania z konkursu 2017/2018
I etap
II etap
Galeria zdjęć (1 edycja)

Zadania z konkursu 2018/2019
I etap
II etap
Galeria zdjęć (2 edycja)


Patronat Honorowy

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do