Dyżury pracowników, kontakt

 

Kierownik Zakładu Chemii: dr Krzysztof Kleszcz (k_kleszcz@pwsztar.edu.pl; pokój B105)

Imię i Nazwisko
Dzień konsultacji
w semestrze letnim
Miejsce\Godziny
E-mail
dr Ryszard Gryboś
wtorek
B 122
10.15-11.15
grybos@chemia.uj.edu.pl
prof. dr hab. Adam Juszkiewicz
ajuszkie@chemia.uj.edu.pl
dr hab. Dariusz Latowski
czwartek
B 012
12.00-12.45
dariuszlatowski@gmail.com
mgr Iwona Karoń
środa
B 103
9.00-10.00
i_karon@pwsztar.edu.pl
dr Rafał Kurczab
poniedziałek
B 103
11.30-12.30
r_kurczab@pwsztar.edu.pl
dr Krzysztof Kleszcz
środa
B 017
13.30-14.30
k_kleszcz@pwsztar.edu.pl
dr Agata Lada
piątek
B 103
9.45-10.45
a_lada@pwsztar.edu.pl
dr inż. Piotr Niemiec
piątek
B 103
9.30-10.30
p_niemiec@pwsztar.edu.pl
dr Małgorzata Martowicz
środa
A 116
14.00-15.00
m_martowicz@pwsztar.edu.pl
dr inż. Jerzy Nosek
piątek
B 125
7.30-8.00
jerzynosek@wp.pl

Istnieje możliwość konsultacji w innych terminach niż podane, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Terminy dyżurów pozostałych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku ‚Chemia’ są dostępne na stronach odpowiednich Zakładów/Instytutów.