Dyżury pracowników, kontakt

 

Kierownik Katedry Chemii: dr Krzysztof Kleszcz (k_kleszcz@pwsztar.edu.pl; pokój B105)
Zastępca Kierownika Katedry Chemii: dr Agata Lada (a_lada@pwsztar.edu.pl; pokój B105)

Imię i Nazwisko
Dzień konsultacji
w semestrze letnim
Miejsce\Godziny
E-mail
dr Ryszard Gryboś
czwartek
B 122
12.45-13.45
rgrybos@gmail.com
mgr Iwona Karoń
środa
B 103
18.00-19.00
i_karon@pwsztar.edu.pl
dr Krzysztof Kleszcz
środa
B 105
8.30-9.30
k_kleszcz@pwsztar.edu.pl
dr hab. Rafał Kurczab
wtorek
B 103
8.30-9.30
r_kurczab@pwsztar.edu.pl
dr Agata Lada
środa
B 105
10.00-11.00
a_lada@pwsztar.edu.pl
dr hab. Dariusz Latowski
środa
B 012
17.45-18.15
dariuszlatowski@gmail.com
dr Małgorzata Martowicz
wtorek
A 116
13.45-14.45
m_martowicz@pwsztar.edu.pl
dr inż. Piotr Niemiec
wtorek
B 103
10.40-11.40
p_niemiec@pwsztar.edu.pl
dr inż. Jerzy Nosek
piątek
B 103
9.00-9.30
jerzynosek@wp.pl

Istnieje możliwość konsultacji w innych terminach niż podane, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Terminy dyżurów pozostałych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku ‚Chemia’ są dostępne na stronach odpowiednich Katedr/Wydziałów.

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do