Kadra dydaktyczna

Kadra Zakładu Ochrony Środowiska (dyżury pracowników):

Kierownik Zakładu dr Mariusz Klich
e-mail: ekoryby1@wp.pl

Zastępca Kierownika Zakładu  Mgr Olchawa-Pajor
e-mail: olchawa.pajor@gmail.com

 

Profesorzy:

Starsi wykładowcy:

Asystenci:

Pracownicy techniczni:

Eksperci, zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych

 • dr hab. Alina Stachurska-Swakoń z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  e-mail: alina.stachurska-swakon@uj.edu.pl
 • dr hab. Dariusz Latowski z Wydziału Biochemii Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego e-mail: latowski@interia.pl
 • dr hab. Robert Gwiazda z Instytutu Ochrony Przyrody PAN
  e-mail: gwiazda@iop.krakow.pl
 • mgr inż. Anna Wachowicz-Pyzik, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH e-mail:amwachowicz@poczta.fm
 • mgr inż. Krzysztof Giża, ekspert GIS
  e-mail: krzysiekgiza@op.pl