Praktyki

Studenci matematyki odbywają praktykę zawodową zgodnie z planem studiów w wymiarze 150 godzin (pięć tygodni po 30 godzin praktyki) realizowanej po czwartym semestrze studiów. Mogą również brać udział w nieobowiązkowych stażach zawodowych organizowanych przez Uczelnię a także w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus.

Opiekunem studentów matematyki odbywających praktykę zawodową jest mgr Barbara Dziadkowiec.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do