Plany studiów

Rekrutacja 2018/2019, dwie specjalności, praktyczny profil studiów

Rekrutacja 2017/2018, dwie specjalności, praktyczny profil studiów

Aby przejrzeć sylabusy dla tego planu studiów w katalogu elektronicznym, wybierz z bazy Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, następnie rok, w którym rozpocząłeś/rozpoczęłaś studia. Naciśnij Przejdź do listy przedmiotów i wybierz Ochrona środowiska.

Rekrutacja 2016/2017 2017/2018, dwie specjalności, praktyczny profil studiów

Aby przejrzeć sylabusy dla tego planu studiów w katalogu elektronicznym, wybierz z bazy Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, następnie rok, w którym rozpocząłeś/rozpoczęłaś studia. Naciśnij Przejdź do listy przedmiotów i wybierz Ochrona środowiska.

Rekrutacja 2014/2015 i 2015/2016

Aby przejrzeć sylabusy dla tego planu studiów, wybierz z bazy Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, następnie rok, w którym rozpocząłeś/rozpoczęłaś studia. Naciśnij Przejdź do listy przedmiotów i wybierz Ochrona środowiska.

 Rekrutacja 2012/2013 i 2013/2014

Aby przejrzeć sylabusy dla tego planu studiów, wybierz z bazy Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, następnie rok, w którym rozpocząłeś/rozpoczęłaś studia. Naciśnij Przejdź do listy przedmiotów i wybierz Ochrona środowiska.