Zakład Matematyki

Kierownik: dr Ewa Cygan
Zastępca Kierownika: mgr Barbara Wojnicka

Wszystkie, najbardziej aktualne,  ważne dla studentów i kandydatów informacje o kierunku matematyka oraz działalności Zakładu Matematyki znaleźć można na stronie:

http://matematyka.pwsztar.edu.pl/