Projekty

Projekt wdrożeniowy POWER 
W ramach tego projektu studenci będą mogli między innymi zdobywać uznawane przez Unię Europejską certyfikaty ECDL (między innymi zaawansowany kurs Microsof Office), AutoCAD i GIS (Geographical Information System). Będą mogli uczestniczyć w zakończonych oficjalnym certyfikatem kursach języka angielskiego i niemieckiego. Będzie też możliwość organizowania dodatkowych zajęć z pracodawcami. Projekt będzie trwał do marca 2022 r.

Projekt POWER – 6-cio miesięczne płatne praktyki dla studentów
Dzięki projektowi studenci dwóch lat będą mogli rozszerzyć okres praktyk z 6 tygodni (profil ogólnoakademicki) lub 3 miesięcy (profil praktyczny) do 6 miesięcy, a za praktyki dostawać będą spore wynagrodzenie. Pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na większą liczbę studentów niż mamy studentów. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia tych praktyk.

Firmy i instutucje, w których studenci ochrony środowiska odbywają obecnie praktyki:
Urząd Miasta Tarnowa, Urząd Gminy i Miasta Kazimierz Wielka, Urząd Miejski w Ryglicach, Urząd Gminy Ciężkowice, Urząd Gminy Szerzyny, Urząd Gminy Wierzchosławice, Urząd Gminy Pleśna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach
Tarnowskie Wodociągi, sp. z o.o., Wodociągi Dębickie sp. z o.o., Stalprodukt SA, Becker Group – Farby, Grupa Azoty SA, Grupa Azoty – Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

Grant Norweski – projekt zakończony trwałymi efektami
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu ogłosiła wyniki kolejnego konkursu w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni. Spośród 124 wniosków złożonych w ramach konkursu, w wyniku oceny formalnej zatwierdzonych do dalszego etapu oceny merytorycznej zostało 118 wniosków. W wyniku oceny merytorycznej na liście rankingowej umieszczono 82 projekty. Z uwagi na wysokość środków finansowych jakimi dysponował Operator w ramach rundy selekcyjnej tj. 5 049 182 EUR (tj. 21 094 977,48 PLN) ostatecznie na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania umieszczonych zostało 38 projektów. Wśród nich projekt pn. Implementacja specjalności „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” oraz „Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody” przygotowany przez Zakład Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie. 

Logotyp-norwayLogotyp-fss

Zapraszamy na oficjalną
stronę projektu www.norzos.pwsztar.edu.pl