Wydział Ochrony Zdrowia

Informujemy, że Dziekanat Wydziału Ochrony Zdrowia będzie pełnił dyżur w miesiącu sierpniu w następujące dni:

-6, 7, 8, (CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA) 6:00 DO 12:00
-11, 12, 13, (WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK) 6:00 DO 12:00
-20, 21, 22 (CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA) 6:00 DO 12:00

Sprawy niewymagające kontaktu osobistego prosimy załatwiać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu 665 531 278 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej ioz@pwsztar.edu.pl

Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia

dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. Uczelni   

Godziny przyjęć studentów:  poniedziałek 11:00-12:30, wtorek  09:00-11:00

Prodziekan Wydziału Ochrony Zdrowia

dr Monika Łabuzek

Godziny przyjęć studentów:  środa 09:00-10:30, piątek  10:00-11:30

 

W skład Wydziału Ochrony Zdrowia wchodzą trzy Katedry:

Katedra Fizjoterapii
Kierownik Katedry Fizjoterapii – dr Ewa Otfinowska; Z-ca Kierownika  Katedry Fizjoterapii – mgr Edyta Gondek

Katedra Pielęgniarstwa
Kierownik Katedry Pielęgniarstwa – dr Barbara Kubik; Z-ca Kierownika Katedry Pielęgniarstwa – mgr Kazimiera Moździerz

Katedra Wychowania Fizycznego
Kierownik Katedry Wychowania Fizycznego – dr  Beata Nowak

Kierunki studiów:

Instytut Ochrony Zdrowia powołano 1 czerwca 2001 roku. W jego skład weszły – istniejący od początku powstania Uczelni, będący w strukturze Instytutu Humanistycznego – Zakład Wychowania Fizycznego oraz Zakład Fizjoterapii i Zakład Pielęgniarstwa.

Pierwszym dyrektorem instytutu był prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk, następnie w latach 2001-2002 prof. dr hab. n. med. Krzysztof Spodaryk, w latach 2003-2015 r. prof. dr hab. Ryszard Żarów, a w okresie od 2015-2019 dr Mariusz Pociecha. Zastępcą dyrektora do 2011 r. był mgr Kazimierz Mróz, od 2011-2015 dr Mariusz Pociecha,  a w latach 2015-2019 dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. PWSZ.

Od początku istnienia do 2007 roku kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa  była dr Maria Lipińska  (w tym czasie funkcję zastępcy pełniły mgr Maria Siwek 2002 – 2004, a następnie mgr Małgorzata Kołpa). W okresie od 2007-2011 funkcję kierownika zakładu sprawowała dr n. med. Agnieszka Gniadek, a na stanowisku zastępcy kierownika pozostawała dr Małgorzata Kołpa. W latach 2011-2015 kierowniczą rolę w zakładzie pełniła dr Małgorzata Kołpa. Aktualnie kierownikiem zakładu jest dr Monika Łabuzek, a zastępcą mgr Kazimiera Moździerz. 

Zakładem Fizjoterapii  kierował od momentu jego powstania do 2015 r. dr Janusz Orzech, doc. PWSZ. Aktualnie funkcję kierowniczą sprawuje dr Ewa Otfinowska, a zastępcą jest mgr Edyta Gondek. Duże zasługi dla rozwoju tego zakładu wnieśli: prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Spodaryk, dr Janusz Orzech, mgr Anna Czech – dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.

Zakładem Wychowania Fizycznego w latach 1998 – 2005 kierował dr hab. Janusz Żarek prof. nadzwyczajny, a zastępcą był dr Józef Węglarz. W 2005 r. funkcję kierownika objął dr Józef Węglarz, doc. PWSZ, a zastępcą został dr Mariusz Pociecha. Od października 2007 r. kierownikiem zakładu był dr Mariusz Pociecha, a zastępcą dr Piotr Kuczek. Obecnie kierownikiem jest dr Piotr Kuczek, doc. PWSZ, którego zastępcą w okresie od 2011 do 2015 roku była dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska, doc. PWSZ. Aktualnie zastępcą  kierownika ZWF jest mgr Kazimierz Mróz.

 

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do