Egzamin dyplomowy

 

Informacje dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego (pdf).

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego proszeni są o przesłanie prac w wersji elektronicznej swoim recenzentom. Adresy mailowe podane są na stronie internetowej PWSZ w Tarnowie w zakładce „Pracownicy”. Do recenzenta Prof. J. Pietrzyka należy także dostarczyć pracę wydrukowaną.

Uwaga! Uzyskanie absolutorium jest koniecznym warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Strona tytułowa – studia stacjonarne

Strona tytułowa – studia niestacjonarne

Karta oceny promotora

Karta oceny recenzenta

Wniosek o wyróżnienie pracy