Egzamin dyplomowy

 

Harmonogram Egzaminów Dyplomowych

Studia stacjonarne  (aktualizacja 26.06.2019)

Studia niestacjonarne (aktualizacja 23.06.2019)

 

Karta dodatkowych informacji o osiągnięciach studenta – do suplementu (należy złożyć w Sekretariacie IOZ do 31 maja 2019 r.)

Informacje dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego (pdf).

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego proszeni są o przesłanie prac w wersji elektronicznej swoim recenzentom. Adresy mailowe podane są na stronie internetowej PWSZ w Tarnowie w zakładce „Pracownicy”. Do recenzenta Prof. J. Pietrzyka należy także dostarczyć pracę wydrukowaną.

Uwaga! Uzyskanie absolutorium jest koniecznym warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Strona tytułowa – Studia stacjonarne.

Strona tytułowa – Studia niestacjonarne.

Karta oceny promotora

Karta oceny recenzenta

Wniosek o wyróżnienie pracy