Harmonogramy

 

Rok akademicki 2018/2019 – semestr letni

Studia stacjonarne – jednolite magisterskie

I rok

Harmonogram (16.02.2019)

Lista studentów

Objaśnienia do harmonogramu

Grupy: pływanie mgr K. Mróz

Grupy: pływanie mgr P. Markowicz

II rok

Harmonogram (16.02.2019)

Objaśnienia do harmonogramu

Lista studentów

Studia stacjonarne – pierwszego stopnia

III rok

Harmonogram

Objaśnienia do harmonogramu

Lista studentów

Schemat praktyk – Praktyka: w pracowni fizykoterapii i kinezyterapii

Schemat praktyk – Praktyka: fizjoterapia kliniczna

Schemat praktyk – Praktyka zblokowana

Studia niestacjonarne – pierwszego stopnia

III rok

Harmonogram (15.03.2019)

Lista studentów