Praktyki

PRAKTYKA ZAWODOWA

S T U D I A    S T A C J O N A R N E – Cykl kształcenia: 2017-2022 i dalsze

Na kierunku fizjoterapia,  na studiach jednolitych magisterskich stacjonarnych obowiązuje łącznie, w całym cyklu kształcenia,  1560 godzin praktyki zawodowej.

Po I  roku (wakacyjna zblokowana po 2 semestrze)
1.         Praktyka asystencka : wdrożenie do placówek ochrony zdrowia = 80 godz.

Po II  roku (wakacyjna zblokowana po 4 semestrze)
1.         Praktyka: w pracowni kinezyterapii / fizykoterapii = 180 godz.

Po III  roku (wakacyjna zblokowana po 6 semestrze)
1.            Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 180 godz

W trakcie IV roku (w trakcie 8 semestru)
1.         Praktyka: fizjoterapia kliniczna / ambulatoryjna = 160 godz.

W trakcie V roku
1.         Praktyka: Ciągła praktyka fizjoterapeutyczna (do wyboru) = 960 godz

S T U D I A    S T A C J O N A R N E – Cykl kształcenia: 2016-2019.

Na kierunku fizjoterapia na studiach stacjonarnych obowiązuje łącznie, w całym cyklu kształcenia 940 godzin praktyki zawodowej.

Po I roku (wakacyjna zblokowana)
1.    Praktyka: asystencka kliniczna = 80 godz.
2.    Praktyka: pracownia kinezyterapii = 80 godz.

Po II roku (wakacyjna zblokowana)
1.    Praktyka: pracownia kinezyterapii = 50 godz.
2.    Praktyka: pracownia fizykoterapii = 80 godz.
3.    Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 80 godz.

W trakcie III roku
1.    Praktyka: pracownia kinezyterapii = 120 godz.
2.    Praktyka: pracownia fizykoterapii = 140 godz.
3.  Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 310 godz. (w tym 200 godz. zblokowanej praktyki zawodowej).

Łącznie w całym cyklu kształcenia realizuje się: 80 godz. – praktyki: „asystenckiej klinicznej” + 250 godz. – praktyki: „pracownia kinezyterapii” + 220 godz. – praktyki: „pracownia fizykoterapii” + 390 godz. – praktyki: „fizjoterapia kliniczna” = 940 godz.

S T U D I A    N I E S T A C J O N A R N E – Cykl kształcenia: 2016-2019.

Na kierunku fizjoterapia na studiach niestacjonarnych obowiązuje łącznie, w całym cyklu kształcenia 940 godzin praktyki zawodowej.

Po I roku (wakacyjna zblokowana)
1.    Praktyka: asystencka kliniczna = 80 godz.
2.    Praktyka: pracownia kinezyterapii = 96 godz.

Po II roku (wakacyjna zblokowana)
1.    Praktyka: pracownia kinezyterapii = 64 godz.
2.    Praktyka: pracownia fizykoterapii = 88 godz.
3.    Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 80 godz.

W trakcie III roku
1.    Praktyka: pracownia kinezyterapii = 90 godz.
2.    Praktyka: pracownia fizykoterapii = 132 godz.
3.    Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 310 godz.

Łącznie w całym cyklu kształcenia realizuje się: 80 godz. – praktyki klinicznej: „asystenckiej szpitalnej” + 250 godz. – praktyki: „pracownia kinezyterapii” + 220 godz. – praktyki: „pracownia fizykoterapii” + 390 godz. – praktyki: „fizjoterapia kliniczna” = 940 godz.

 

Karta praktyki studenckiej – indywidualnej (promesa).

 

Studia stacjonarne

I rok – Cykl kształcenia: 2018-2023

Program – Praktyka asystencka: wdrożenie do placówek ochrony zdrowia

Karta oceny- Praktyka: asystencka – wdrożenie do placówek ochrony zdrowia

II rok – Cykl kształcenia: 2017-2022

Program

Karta oceny – Praktyka: pracownia kinezyterapii

Karta oceny – Praktyka: pracownia fizykoterapii

III rok – Cykl kształcenia: 2016-2019

Program – Praktyka: pracownia kinezyterapii – semestr V

Program – Praktyka: pracownia fizykoterapii – semestr V

Program – Praktyka: fizjoterapia kliniczna – semestr VI

Program – Praktyka fizjoterapia kliniczna/sanatoryjna (zblokowana) – semestr VI

Karta oceny – Praktyka: pracownia kinezyterapii

Karta oceny – Praktyka: pracownia fizykoterapii

Karta oceny – Praktyka: fizjoterapia kliniczna

 

Studia niestacjonarne

III rok – Cykl kształcenia: 2016-2019

Program – Praktyka: pracownia kinezyterapii

Karta oceny – Praktyka: pracownia kinezyterapii

Program – Praktyka: pracownia fizykoterapii

Karta oceny – Praktyka: pracownia fizykoterapii

Program – Praktyka: fizjoterapia kliniczna

Karta oceny – Praktyka: fizjoterapia kliniczna