Sylabusy

 

Katalog przedmiotów – pełna wersja

 

Katalog przedmiotów – studia jednolite magisterskie

MODUŁ OGÓLNY Z JĘZYKIEM OBCYM (archiwum rar)

MODUŁ PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE (archiwum rar)

MODUŁ W ZAKRESIE PODSTAW FIZJOTERAPII (archiwum rar)

MODUŁ W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ (archiwum rar)

MODUŁ UZUPEŁNIAJĄCY (archiwum rar)

MODUŁ PRAKTYKI (archiwum rar)

 

Kierunkowe efekty kształcenia – studia pierwszego stopnia.

Kierunkowe efekty kształcenia – studia jednolite magisterskie.