Plany studiów

Studia stacjonarne I stopnia – rok akademicki 2018/2019

I rok

II rok

III rok

Studia stacjonarne II stopnia – rok akademicki 2018/2019

I rok 

Studia niestacjonarne II stopnia – rok akademicki 2018/2019

I rok

Studia stacjonarne II stopnia – rok akademicki 2018/2019

II rok

Studia niestacjonarne II stopnia – rok akademicki 2018/2019

II rok

Studia pomostowe – rok akademicki 2018/2019

I rok

Plan studiów – Ścieżka A

Plan studiów – Ścieżka C

Plan studiów – Ścieżka D

II rok

Plan studiów – Ścieżka C