Plany studiów

Stopień pierwszy

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Instruktor Sportu – pierwszy rok
Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Gimnastyka Korekcyjna z Odnową Biologiczną – pierwszy rok
Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Instruktor Sportu – drugi rok
Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Gimnastyka Korekcyjna z Odnową Biologiczną – drugi rok
Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Instruktor Sportu – trzeci rok
Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Gimnastyka Korekcyjna z Odnową Biologiczną – trzeci rok

Stopień drugi

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Instruktor Przygotowania Motorycznego – pierwszy rok

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej – pierwszy rok