Harmonogramy realizacji programów studiów

Stopień pierwszy

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne: specjalność Instruktor Sportu
Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne: specjalność Gimnastyka Korekcyjna  
Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne: specjalność Edukacja dla Bezpieczeństwa

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne: specjalność Instruktor Przygotowania Motorycznego
Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne: specjalność Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do