Harmonogramy realizacji programów studiów

Stopień pierwszy

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne: specjalność Instruktor Sportu – pierwszy rok
Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne: specjalność Gimnastyka Korekcyjna  – pierwszy rok
Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne: specjalność Edukacja dla Bezpieczeństwa – pierwszy rok
Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne: specjalność Instruktor Sportu – drugi, trzeci rok
Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne: specjalność Gimnastyka Korekcyjna – drugi, trzeci rok rok
Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne: specjalność Edukacja dla Bezpieczeństwa – drugi rok

Drugi stopień

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne: specjalność Instruktor Przygotowania Motorycznego – pierwszy rok
Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne: specjalność Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej – pierwszy rok
Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne: specjalność Instruktor Przygotowania Motorycznego – drugi rok
Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne: specjalność Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej – drugi rok

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do