Sylabusy

Stopień I – profil praktyczny (rozpoczęcie studiów 2016 i następne)
Katalog kursów – wszystkie specjalności – Przedmioty podstawowe (2016/2017)
Katalog kursów – wszystkie specjalności – Przedmioty kierunkowe (2016/2017)
Katalog kursów – wszystkie specjalności – Przedmioty ogólne (2016/2017)
Katalog kursów – wszystkie specjalności- Przedmioty do wyboru (2016/2017)
Katalog kursów – Specjalność gimnastyka korekcyjna – Przedmioty specjalnościowe (2016/2017)
Katalog kursów – Specjalność instruktor sportu – Przedmioty specjalnościowe (2016/2017)
Katalog kursów – Specjalność edukacja dla bezpieczeństwa – przedmioty specjalnościowe (rok wprowadzenia 2018)
 Katalog kursów – wszystkie specjalności – Przedmioty uzupełniające (2016/2017)
Katalog kursów – wszystkie specjalności – Praktyki i obozy (2016/2017)

Stopień II profil praktyczny (rozpoczęcie studiów 2018)
Katalog kursów – wszystkie specjalności – przedmioty podstawowe
Katalog kursów – wszystkie specjalności – przedmioty kierunkowe
Katalog kursów – wszystkie specjalności – przedmioty do wyboru
Katalog kursów – specjalność instruktor gimnastyki korekcyjnej – przedmioty specjalnościowe
Katalog kursów – specjalność instruktor przygotowania motorycznego – przedmioty specjalnościowe
Katalog kursów – wszystkie specjalności – praktyki