Zakład Fizjoterapii

 

Kierownik Zakładu Fizjoterapii – dr Ewa Otfinowska

dyżur: piątek 15.00 – 16.00, bud. G, pok. 103b;

Z-ca Kierownika Zakładu Fizjoterapiimgr Edyta Gondek

dyżur: wtorek  17.00 – 17.45, bud. G, pok. 103b;

 

Opiekunowie roku 2019/2020

Studia stacjonarne

I rok  – mgr Jolanta Jasińska, mgr Eliza Smoła

II rok – mgr Aldona Kania, mgr Marta Bibro

III rok – dr Filip Georgiew, mgr Dorota Ogarek

 

Opiekunowie praktyk 2019/2020:

Studia stacjonarne

I rok  – mgr Jolanta Jasińska

II rok  – mgr Aldona Kania

III rok – mgr Dorota Ogarek