Zakład Fizjoterapii

 

Kierownik Zakładu Fizjoterapii – dr Ewa Otfinowska

dyżur: piątek 15.00 – 16.00, bud. G, pok. 103b;

Z-ca Kierownika Zakładu Fizjoterapiimgr Edyta Gondek

dyżur: wtorek  17.00 – 17.45, bud. G, pok. 103b;

 

Opiekunowie roku 2018/2019

Studia stacjonarne

I rok (jednolite magisterskie) – mgr Jolanta Jasińska, mgr Eliza Smoła

II rok (jednolite magisterskie) – mgr Aldona Kania, mgr Marta Bibro

III rok – mgr Beata Milas, dr Tomasz Załęcki

Studia niestacjonarne

III rok – mgr Dorota Ogarek, dr Filip Georgiew

 

Opiekunowie praktyk 2018/2019 :

Studia stacjonarne

I rok (jednolite magisterskie) – mgr Jolanta Jasińska

II rok (jednolite magisterskie) – mgr Aldona Kania

III rok – mgr Małgorzata Łaczek-Wójtowicz, mgr Katarzyna Wódka

Studia niestacjonarne

III rok – mgr Dorota Ogarek