Zakład Pielęgniarstwa

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa – dr Monika Łabuzek

dyżur: wtorek 7.45-9.45, czwartek: 10.00-12.00; bud. G, pok. 217

Z-ca Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa – mgr Kazimiera Moździerz

dyżur: wtorek 9.00-11.00, piątek: 9.00-11.00; bud. G, pok. 217.

Opiekunowie

Studia stacjonarne I stopnia

I rok – mgr Dorota Rybska

II rok – mgr Urszula Kozioł

III rok – mgr Teresa Król

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

I rok – dr Aneta Grochowska

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

II rok – dr Maria Mika

Studia pomostowe

I i II rok – dr Barbara Kubik