Katedra Pielęgniarstwa

Kierownik Katedry Pielęgniarstwa – dr Barbara Kubik

dyżur: poniedziałek: 11:00-13:00, piątek: 11:00-13:00; bud. G, pok. 217

Z-ca Kierownika Katedry Pielęgniarstwa – mgr Kazimiera Moździerz

dyżur: środa: 10.00-11.00, piątek: 9.00-10.00; bud. G, pok. 217.

Opiekunowie

Studia stacjonarne I stopnia

I rok – mgr Dorota Rybska

II rok – dr Małgorzata Pasek

III rok – mgr Teresa Król

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

I rok – dr Aneta Grochowska

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

II rok – dr Maria Mika

Studia pomostowe

I i II rok – dr Barbara Kubik

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do