Zakład Wychowania Fizycznego

Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego – dr Piotr Kuczek, doc. PWSZ
dyżur: wtorek 10.00-11.00, czwartek 10.15-11.15  Pawilon G pokój 013

Z-ca Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego – mgr Kazimierz Mróz
dyżur: środa 8.00-9.30, czwartek 13.15-14.45 Pawilon G pokój 13