Wydział Politechniczny

 

WŁADZE I STRUKTURA

Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek

Telefon: +48 14 6316510

Dyżury: wtorek, godz. 10.00 – 11.00

Prodziekan Wydziału
dr inż. Paulina Bednarz

Telefon: +48 14 6316510

Dyżury: czwartek, godz. 10.00 – 11.00

UWAGA! W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 102/2020 w okresie od 20 października 2020 r. do odwołania zmianie ulegają zasady pracy Dziekanatu. Ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów a załatwianie wszelkich spraw studenckich odbywa się zdalnie, chyba że wymagają one bezpośredniego załatwienia spraw istotnych i pilnych (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się).

 

W skład Wydziału Politechnicznego wchodzi pięć katedr:

Katedra Elektrotechniki
Kierownik Katedry Elektrotechniki – dr inż. Wacław Gawędzki
Z-ca Kierownika Katedry Elektrotechniki – mgr inż. Tomasz Kołacz

Katedra Informatyki
Kierownik Katedry Informatyki – dr inż. Daniel Król
Z-ca Kierownika Katedry Informatyki – mgr inż. Edyta Gawin

Katedra Inżynierii Materiałowej
Kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej – dr inż. Jakub Sobota
Z-ca Kierownika Katedry Inżynierii Materiałowej – dr inż. Sebastian Bielecki

Katedra Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki
Kierownik Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i  Mechatroniki – dr inż. Robert Wielgat
Z-ca Kierownika Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki – mgr inż. Łukasz Chlastawa – Elektronika i Telekomunikacja
Z-ca Kierownika Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki – dr inż. Tomasz Żarski – Mechatronika

Katedra Automatyki i Robotyki
Kierownik Katedry Automatyki i Robotyki  – prof. dr hab. inż. Witold Byrski
Z-ca Kierownika Katedry Automatyki i Robotyki – mgr inż. Mariusz Świder

 

REKRUTACJA

Rekrutacja kandydatów na studia jest prowadzona zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2019/2020 na podstawie:
(1) wyników egzaminu maturalnego („nowa” matura, „stara” matura, matura międzynarodowa IB, matura zagraniczna) z przedmiotów objętych kwalifikacją na dany kierunek studiów
(2) potwierdzania efektów uczenia się

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w instytucie w roku akademickim 2019/2020 jest określona uchwałą Senatu i wynosi:

Kierunek studiów
Liczba miejsc
Automatyka i robotyka 30
Elektrotechnika 30
Elektronika i telekomunikacja 30
Informatyka 100
Inżynieria materiałowa 30
Mechatronika 30

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do