Instytut Politechniczny

 

WŁADZE I STRUKTURA

Dyrektor Instytutu
dr inż. Sebastian Bielecki

E-mail: s_bielecki@pwsztar.edu.pl
Telefon: +48 14 6316510, +48 14 6316516

Dyżury:
poniedziałek 13:00 – 14:00, p. C09
wtorek 08:00 – 10:00, p. C09
czwartek 10:00 – 11:00, p. C09

Zakres czynności:
sprawy związane z prowadzeniem kształcenia na kierunkach Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, Inżynieria materiałowa

Z-ca Dyrektora Instytutu
mgr inż. Tomasz Potempa

E-mail: top@pwsztar.edu.pl
Telefon: +48 14 6316510, +48 14 6316593

Dyżury:
poniedziałek 09:00 – 11:00, p. C200e / C09
piątek 09:00 – 11:00, p. C200e / C09

Zakres czynności:
sprawy związane z prowadzeniem kształcenia na kierunkach Informatyka, Automatyka i robotyka, Mechatronika
sprawy związane z rekrutacją
sprawy związane z praktykami zawodowymi
sprawy związane z programami kształcenia

 

W skład Instytutu Politechnicznego wchodzi pięć zakładów:

Zakład Elektrotechniki
Kierownik Zakładu Elektrotechniki – dr hab. inż. Jerzy Skwarczyński, prof. PWSZ
Z-ca Kierownika Zakładu Elektrotechniki – mgr inż. Tomasz Kołacz

Zakład Informatyki
Kierownik Zakładu Informatyki – dr inż. Daniel Król
Z-ca Kierownika Zakładu Informatyki – mgr inż. Edyta Gawin

Zakład Technologii Materiałów
Kierownik Zakładu Technologii Materiałów – prof. dr hab. inż. Maria Borczuch-Łączka
Z-ca Kierownika Zakładu Technologii Materiałów – dr inż. Wiesław Juda

Zakład Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki
Kierownik Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji – prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta
Z-ca Kierownika Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji – dr inż. Łukasz Mik

Zakład Automatyki i Robotyki
Kierownik Zakładu Automatyki i Robotyki  – prof. dr hab. inż. Witold Byrski
Z-ca Kierownika  Zakładu Automatyki i Robotyki – mgr inż. Mariusz Świder

 

REKRUTACJA

Rekrutacja kandydatów na studia jest prowadzona zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2019/2020 na podstawie:
(1) wyników egzaminu maturalnego („nowa” matura, „stara” matura, matura międzynarodowa IB, matura zagraniczna) z przedmiotów objętych kwalifikacją na dany kierunek studiów
(2) potwierdzania efektów uczenia się

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w instytucie w roku akademickim 2019/2020 jest określona uchwałą Senatu i wynosi:

Kierunek studiów
Liczba miejsc
Automatyka i robotyka 30
Elektrotechnika 30
Elektronika i telekomunikacja 30
Informatyka 100
Inżynieria materiałowa 30
Mechatronika 30

 

Aktualizacja: 2018-06-01 08:30 CEST