Dokumenty stażowe

Projekt: „Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie”
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-DU08/18-00


Wyniki rekrutacji

Ogłoszenie o rekrutacji na Studia Dualne

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu

Umowa ze studentem

Regulamin wypłaty stypendiów


  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do