Harmonogramy realizacji programów studiów


Rocznik 2021/2022

Rekrutacja na studia dualne odbywa się spośród studentów studiów standardowych na kierunku EiT po drugim semestrze.


Rocznik 2020/2021

Rekrutacja na studia dualne odbywa się spośród studentów studiów standardowych na kierunku EiT po drugim semestrze.


Rocznik 2019/2020

Rekrutacja na studia dualne odbywa się spośród studentów studiów standardowych na kierunku EiT po drugim semestrze.


Rocznik 2018/2019

Projekt: „Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie”
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-DU08/18-00

Studia dualne – od 3-go semestru w roku akademickim 2019/2020 – profil praktyczny

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do