Program merytoryczny Staży

Projekt: „Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie”
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-DU08/18-00


Merytoryczny program staży na studiach dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Szczegółowe programy Staży na studiach dualnych

Zakładane efekty kształcenia zdobywane na Stażach

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do