Regulamin i Harmonogram Staży

Projekt: „Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie”
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-DU08/18-00Ogłoszenie o naborze podmiotów/pracodawców przyjmujących

Regulamin naboru podmiotów/pracodawców przyjmujących na staże

Porozumienie z podmiotem/pracodawcą przyjmującym na staże

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do