Elektronika i Telekomunikacja

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzone są w Instytucie Politechnicznym i trwają 3,5 roku (7 semestrów). Po ukończeniu studiów Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera elektroniki i telekomunikacji.

Absolwent tego kierunku zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, programowania, diagnozowania i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi komputerowych.

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu technik programowania, grafiki inżynierskiej, technik pomiarowych, elektroniki analogowej, podstaw automatyki, techniki cyfrowej, techniki mikroprocesorowej, podstaw telekomunikacji, systemów i sieci telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, optoelektroniki, techniki wielkiej częstotliwości, przetwarzanie sygnałów i technik multimedialnych. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi do twórczego rozwiązywania problemów technicznych, kreowania innowacji, sprawnego komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej.

Zdobyta wiedza z zakresu przedmiotów ekonomicznych: podstawy ekonomii, finansów i prawa w biznesie, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem umożliwia Absolwentowi aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym w tym samodzielne prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Bardzo ważną rolę w procesie kształcenia odgrywa 3-miesięczna praktyka zawodowa (realizowana w dwóch etapach), służąca zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych.

Na piątym semestrze studiów, studenci mogą dokonać wyboru przedmiotów specjalistycznych, zorganizowanych w ramach dwóch bloków obieranych: Elektronika Przemysłowa lub Urządzenia Sieciowe.

Przy wyborze bloku Elektronika Przemysłowa student poszerza swoją wiedzę w zakresie: komputerowych systemów pomiarowo-sterujących, zastosowań procesorów DSP, elektroniki w sprzęcie powszechnego użytku, systemów wbudowanych, napędów elektrycznych w automatyce, sterowników przemysłowych, maszyn sterowanych numerycznie CNC, diagnostyki akustycznej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Przy wyborze bloku Urządzenia Sieciowe student poszerza swoją wiedzę w zakresie: interfejsów w systemach cyfrowych, zastosowań procesorów DSP, sieci bezprzewodowych, układów wielkich częstotliwości, programowania urządzeń mobilnych, zintegrowanych systemów sterowania, systemów wizyjnych, bezpieczeństwa systemów informatycznych, baz danych, programowania obrabiarek CNC i zasilania urządzeń teleinformatycznych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zajęcia na kierunku Elektronika i telekomunikacja prowadzi kompetentna i doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna, a odpowiednia baza techniczna, w tym dobrze wyposażone laboratoria naukowo-dydaktyczne oraz pracownie, gwarantują wysoki poziom prowadzonych studiów.

Po ukończeniu studiów, Absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach oraz firmach projektowych i produkcyjnych sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w różnego rodzaju firmach przy budowie, modernizacji i eksploatacji nowoczesnych urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, chemicznym, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowym. Absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja znajdują atrakcyjną pracę w wielu wiodących i perspektywicznych przedsiębiorstwach regionu tarnowskiego, jak np.: Zakłady Grupa Azoty Tarnów S.A, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Control Process S.A., Skamer-ACM Sp. z o. o, Fabryka Silników Elektrycznych Tamel S.A., elPLC sp. z o.o., Motorola Solutions, Far Data sp. z o. o., Georyt Solar, Hymon Energy sp. z o. o., jak również w wielu innych firmach krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działalności.

We wspomnianych zakładach studenci odbywają praktyki zawodowe, a część z nich podejmuje pracę dyplomową o tematyce związanej z potrzebami danego zakładu, który staje się najczęściej pracodawcą przyszłego Absolwenta odbywającego praktykę.

Program studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja uzyskał wysoką ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Raport z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku „elektronika i telekomunikacja”, maj 2016