Egzamin dyplomowy

Dokumenty:

Zasady dyplomowania w Instytucie Politechnicznym wraz z załącznikami.

Wzór strony tytułowej pracy inżynierskiej

Wzór oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną

Wzór opisu płyty CD/DVD

Formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej

 

TERMINY EGZAMINÓW

Rok 2018:

Harmonogram egzaminów dnia 17 grudnia 2018 r.

Rok 2017:

Harmonogram egzaminów dnia 19 grudnia 2017 r.

Harmonogram egzaminów dnia 27 czerwca 2017 r.

Harmonogram egzaminów dnia 27 stycznia 2017 r.

Rok 2016:

Harmonogram egzaminów dnia 7 października 2016 r.

Harmonogram egzaminów dnia 17 czerwca 2016 r.

Harmonogram egzaminów dnia 9 czerwca 2016 r.

Harmonogram egzaminów dnia 11 kwietnia 2016 r.