Plany studiów

 

Profil praktyczny – obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Profil praktyczny – obowiązujący dla rocznika 2017/2018

Profil praktyczny – obowiązujący dla rocznika 2016/2017

 

Profil ogólnoakademicki – obowiązujący dla roczników 2014/2015 i 2015/2016