Praktyki

Studenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja realizują praktykę zawodową zgodnie z planem studiów w wymiarze 360 godzin (12 tygodni po 30 godzin praktyki). Praktyka zawodowa odbywana jest w okresie wakacji letnich, po czwartym oraz po szóstym semestrze studiów. Zainteresowani studenci mogą również brać udział w nieobowiązkowych stażach zawodowych organizowanych przez uczelnię, a także w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus.

Opiekunem studentów odbywających praktykę zawodową jest mgr inż. Wojciech Kołodziejski.

Plan i program praktyki