Sylabusy


Profil praktyczny:

Semestr 1

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych I
Fizyka I
Geometria i grafika inżynierska
Matematyka I
Podstawy informatyki
Przedmiot ekonomiczny
Przedmiot humanistyczny
Wychowanie fizyczne

Semestr 2

Fizyka II
Język angielski
Języki i techniki programowania
Matematyka II
Podstawy mechaniki
Prawa autorskie
Teoria obwodów I
Wychowanie fizyczne

Semestr 3

Inżynieria materiałowa w elektrotechnice
Język angielski
Matematyka III
Metody numeryczne
Metrologia I
Podstawy techniki mikroprocesorowej
Teoria obwodów II
Teoria pola elektromagnetycznego

Semestr 4

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych II
Język angielski
Maszyny elektryczne
Metrologia II
Podstawy elektroenergetyki
Podstawy elektroniki
Technika wysokich napięć
Teoria sterowania i technika regulacji

Semestr 5

Automatyka i pomiary

Język angielski
Podstawy Napędu elektrycznego i energoelektroniki
Praktyka zawodowa I
Elektromaszynowe elementy automatyki
Podstawy sterowania logicznego
Przemysłowe systemy pomiarowe
Teoria i przetwarzanie sygnałów
Przedmiot ogólnouczelniany

Elektroenergetyka

Język angielski
Podstawy Napędu elektrycznego i energoelektroniki
Praktyka zawodowa I
Eksploatacja i diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych
Napędy w elektroenergetyce
Sieci i systemy elektroenergetyczne
Wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej
Przedmiot ogólnouczelniany

Semestr 6

Automatyka i pomiary

Automatyka napędu elektrycznego
Komputerowe wspomaganie projektowania
Pomiary technologiczne
Sterowniki Przemysłowe i SCADA
Przedmiot obieralny I i Przedmiot obieralny II
(do wyboru dwa):
Graficzne środowiska programowania systemów pomiarowych
Automatyka budynkowa
Programowanie Obrabiarek CNC

Elektroenergetyka

Przedmiot obieralny I
Przedmiot obieralny II
Automatyzacja i zabezpieczenia w sieciach elektroenergetycznych
Gospodarka Elektroenergetyczna
Systemy pomiarowe sterowania i kontroli układów elektroenergetycznych
Urządzenia i rozdzielnie elektroenergetyczne

Semestr 7

Automatyka i pomiary

Laboratorium dyplomowe
Praktyka zawodowa II
Seminarium dyplomowe
Normy i standardy
Przedmiot obieralny III
Przedmiot obieralny IV
Analiza i projektowanie dynamicznych systemów pomiarowych

Elektroenergetyka

Laboratorium dyplomowe
Praktyka zawodowa II
Seminarium dyplomowe
Normy i standardy
Przedmiot obieralny III
Przedmiot obieralny IV
Komputerowe wspomaganie projektowania


Profil ogólnoakademicki: /archiwalne/


 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do