Laboratoria

PWSZ-ZI#_SKNBaza laboratoryjna Katedry Informatyki obejmuje cztery laboratoria komputerowe  specjalistyczne, laboratorium akustyczne oraz laboratorium Koła Naukowego Informatyków. Wszystkie laboratoria komputerowe są wyposażone w 18-20 studenckich stanowisk komputerowych, 1 stanowisko prowadzącego, projektor multimedialny, przewodowy oraz bezprzewodowy dostęp do sieci komputerowej uczelni oraz podstawowe oprogramowanie tj. system operacyjny Windows, system operacyjny Linux. Ponadto laboratoria specjalistyczne są wyposażone w specjalizowany sprzęt oraz oprogramowanie, wykorzystywane do realizacji zajęć laboratoryjnych i projektowych związanych z przedmiotami kierunkowymi i specjalistycznymi realizowanymi na kierunku Informatyka. Każde z laboratoriów może być wykorzystywane przez dyplomantów realizujących pracę inżynierską poza czasem zajęć dydaktycznych na podstawie upoważnienia wydanego przez Kanclerza uczelni a także przez studentów pod opieką administratora laboratorium lub nauczyciela akademickiego.

W skład laboratoriów Katedry Informatyki wchodzą:

  • Laboratorium Systemów Teleinformatycznych – C105
  • Laboratorium Systemów Mobilnych – C109
  • Laboratorium Akustyki i Systemów Pomiarowych – C109A
  • Laboratorium Systemów Inteligentnych – C111
  • Laboratorium Koła Naukowego Informatyków – C111A
  • Laboratorium Grafiki Komputerowej i Rzeczywistości Wirtualnej – C112

Administratorem laboratoriów jest mgr inż. Marcin Bydłosz (tel. 14 63 16 685).

Aktualizacja: 2021-09-30 17:50 CET

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do