Laboratoria

PWSZ-ZI#_SKNBaza laboratoryjna Katedry Informatyki obejmuje pięć laboratoriów specjalistycznych, trzy laboratoria komputerowe ogólne oraz jedną pracownię. Wszystkie laboratoria są wyposażone w 18-20 studenckich stanowisk komputerowych, 1 stanowisko prowadzącego, projektor multimedialny, przewodowy oraz bezprzewodowy dostęp do sieci komputerowej uczelni oraz podstawowe oprogramowanie tj. system operacyjny Windows, system operacyjny Linux. Ponadto laboratoria specjalistyczne są wyposażone w specjalizowany sprzęt oraz oprogramowanie, wykorzystywane do realizacji zajęć laboratoryjnych i projektowych związanych z przedmiotami kierunkowymi i specjalistycznymi realizowanymi na kierunku Informatyka. Każde z laboratoriów może być wykorzystywane przez dyplomantów realizujących pracę inżynierską poza czasem zajęć dydaktycznych na podstawie upoważnienia wydanego przez Kanclerza uczelni a także przez studentów pod opieką administratora laboratorium lub nauczyciela akademickiego.

W skład laboratoriów Katedry Informatyki wchodzą:

 • Laboratorium Teleinformatyki i Systemów Mobilnych – C105
 • Laboratorium Grafiki Komputerowej – C112
 • Laboratorium Baz Danych – C212
 • Laboratorium Systemów wbudowanych, Internetu rzeczy, Systemów wizyjnych i Robotyki – D104
 • Laboratorium Systemów Sterowania i Automatyki – D106
 • Pracownia Modelowania 3D – C112A
 • Laboratorium komputerowe ogólne – A203
 • Laboratorium komputerowe ogólne – A204
 • Laboratorium komputerowe ogólne – A205

Administratorem laboratoriów w budynkach C oraz D jest mgr inż. Marcin Bydłosz (tel. 14 63 16 685) natomiast w budynku A jest mgr inż. Sławomir Urban (tel. 14 63 16 523).

Aktualizacja: 2020-09-30 17:00 CET

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do