Plany studiów

Obowiązujące plany studiów (harmonogramy realizacji programu studiów) dla studentów kierunku Informatyka o PROFILU PRAKTYCZNYM oraz PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM. W nawiasach podano datę ostatniej zmiany planu studiów.

I. Plan studiów PROFILU PRAKTYCZNEGO obejmuje wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Inżynieria oprogramowania, Inżynieria systemów inteligentnych oraz Systemy teleinformatyczne:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/2020:

 

II. Plan studiów PROFILU PRAKTYCZNEGO obejmuje wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Informatyka w Systemach Sterowania, Informatyka w Telekomunikacji oraz Inżynieria Systemów Informatycznych:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2018/2019:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017/2018:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2016/2017:

 

III. Plan studiów PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIEGO obejmuje wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu, Informatyka w Telekomunikacji oraz Inżynieria Systemów Informatycznych:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2015/2016:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2014/2015:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2013/2014:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2012/2013:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2011/2012:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2010/2011:

 

Aktualizacja: 2019-07-11 18:00 CEST