Praktyki

Informacje ogólne dotyczące praktyk zawodowych realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej znajdują się tutaj.

Studenci kierunku Informatyka realizują praktykę zawodową zgodnie z planem studiów w wymiarze 180 godzin (6 tygodni po 30 godzin praktyki). Praktyka zawodowa odbywana jest w okresie wakacji letnich, po szóstym semestrze studiów. Zainteresowani studenci mogą również brać udział w nieobowiązkowych stażach zawodowych organizowanych przez Uczelnię a także w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus.

Opiekunami studentów odbywających praktykę zawodową są:

  • mgr inż. Rafał Jędryka,
  • mgr inż. Adam Pieprzycki.

Aktualizacja: 2017-08-08 15:15 CEST