Sylabusy

Obowiązujące programy przedmiotów (sylabusy) dla studentów kierunku Informatyka o PROFILU PRAKTYCZNYM oraz PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM. W nawiasach podano datę ostatniej zmiany programu studiów.

I. Program studiów PROFILU PRAKTYCZNEGO obejmuje wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Inżynieria oprogramowania, Inżynieria systemów inteligentnych oraz Systemy teleinformatyczne:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2021/2022:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2020/2021:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/2020:

II. Program studiów PROFILU PRAKTYCZNEGO obejmuje wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Informatyka w Systemach Sterowania, Informatyka w Telekomunikacji oraz Inżynieria Systemów Informatycznych:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2018/2019:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017/2018:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2016/2017:

 

III. Program studiów PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIEGO obejmuje wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu, Informatyka w Telekomunikacji oraz Inżynieria Systemów Informatycznych:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2015/2016:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2014/2015:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2013/2014:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2012/2013:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2011/2012:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2010/2011:

 

Aktualizacja: 2021-12-06 22:50 CEST

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do