Inżynieria materiałowa

Charakterystyka kierunku 

Siedmiosemestralne studia inżynierskie na kierunku Inżynieria materiałowa prowadzone są w trybie stacjonarnym przez Katedrę Inżynierii Materiałowej. Studia kończą się przygotowaniem pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Od roku akademickiego 2016/2017 począwszy, studia na kierunku Inżynieria Materiałowa, dotychczas o profilu ogólnoakademickim, mają profil praktyczny, lepiej przygotowujący absolwentów do potrzeb i wymagań rynku pracy.

Studia przygotowują specjalistów z zakresu technologii ciała stałego i inżynierii materiałowej. Program studiów bazuje na przedmiotach podstawowych (początkowe semestry studiów) takich jak matematyka, fizyka, informatyka, chemia. Z wiedzy tej korzystają przedmioty kierunkowe: nauka o materiałach i technologiach materiałowych, transport masy i ciepła oraz przedmioty ogólnotechniczne: grafika inżynierska, mechanika, elektrotechnika i elektronika; program studiów obejmuje również przedmioty związane z humanistyką, ekonomią, zarządzaniem oraz języki obce.

W ramach studiów można wybrać 1 z 3 bloków specjalizujących.
Blok Inżynieria Materiałów Budowlanych z elementami Wzornictwa Przemysłowego daje możliwość zdobycia umiejętności użytecznego i estetycznego projektowania  materiałów i elementów obiektów budowlanych.
Blok Technologie Materiałów pozwala na nabycie umiejętności projektowania i wytwarzania szerokiej gamy materiałów, stosowanych w produkcji wielkotonażowej lub w pracy badawczej i laboratoryjnej .
Blok Automatyka Przemysłowa w Inżynierii Materiałowej umożliwia zdobycie umiejętności z metodami pomiarów przemysłowych, kontrolą jakości oraz automatyzacją procesów przemysłowych.

 

Na profilu praktycznym zwiększona do wymiaru 3 miesięcy (w nowych programach studiów do 6 miesięcy) praktyka zawodowa pozwala zapoznać się z bieżącymi problemami produkcji oraz wdrażania nowoczesnych technologii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych wytwarzających nowoczesne materiały, a także w zakładach ceramicznych, materiałów budowlanych, metalurgicznych oraz produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Osoby, które dodatkowo zdobędą przygotowanie pedagogiczne będą mogły podjąć pracę w szkolnictwie. Najlepsi absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich np.  Technologia Chemiczna na naszej Uczelni.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do