Tematy prac dyplomowych

Tematy prac inżynierskich 2017/18

Lista wstępna (może ulec zmianie)

Dr Wiesław Juda

Materiał polimerowy na bazie skrobii modyfikowanej wzmacniany włóknami naturalnymi.1 osoba .(temat zarezerwowany)

Materiał polimerowy na bazie skrobii modyfikowanej wzmacniany cząstkami skorupek jaj. 1 osoba .(temat zarezerwowany)

Materiał kompozytowy z udziałem Tarnamidu. 1 osoba .(temat zarezerwowany)

Ceramika glinokrzemianowa z dodatkiem izotropowej fazy szklistej. 1 osoba .(temat zarezerwowany)

 

Dr  Bronisław Kurek

Projekt stanowiska laboratoryjnego do badania tarcia cięgien o powierzchnię walcową.

Projekt aparatu do oznaczania kinetycznej powierzchni właściwej proszków.

 

Prof. Józef Zasadziński

Odkształcalność stopów aluminium serii 2XXX przerabianych plastycznie na zimno

Grzejniki centralnego ogrzewania-dobór materiału i technologii  wytwarzania

Metalowe meble ogrodowe-dobór materiału i technologii wytwarzania

Otrzymywanie monokryształów aluminium metodą zgniotu krytycznego 

 

Prof. Andrzej Kwatera

Synteza warstw CeO2+Y2O3 metodą MOCVD przy obniżonym ciśnieniu reagentów

Synteza warstw CeO2+Y2O3 metodą MOCVD przy atmosferycznym ciśnieniu reagentów 

 

Prof. Piotr Wyszomirski

Perspektywy produkcji zasadowych klinkierów ogniotrwałych z krajowych surowców serpentynitowych (temat dla studenta/studentki odbywających praktykę dyplomową w Zakładach Magnezytowych S.A. w Ropczycach).

Kruszywa łamane z bazaltów z  okolic Niemodlina (woj. opolskie) i ich przydatność do produkcji betonu (temat dla studenta/studentki wykonujących pracę inżynierską w ELTAR Tarnów).

Mikrosfery z popiołów lotnych i ich przydatność w przemyśle ceramiki budowlanej (temat dla studenta(-ki) odbywających praktykę dyplomową w zakładach LEIER w Woli Rzędzińskiej).

Ił z Woli Mieleckiej (woj. podkarpackie) jako surowiec do produkcji tradycyjnych i modyfikowanych wyrobów ceramiki budowlanej (temat dla studenta(-ki) odbywających praktykę dyplomową w zakładach LEIER w Woli Rzędzińskiej).

 

Prof. Maria Borczuch-Łączka

Nowe kompozycje barwników dla szkieł gospodarczych

Nowe kompozycje barwników dla szkło-ceramiki o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych

Badanie procesów stapiania zestawów surowcowych na szkło gospodarcze, z udziałem nowych surowców

 

Dr Jakub Sobota

Badania właściwości warstw metalicznych.

Wpływ odkształcenia plastycznego na własności wybranego stopu  aluminium serii 2XXX

Badanie wpływu odkształcenia na zimno stopu 7075 na właściwości mechaniczne uzyskiwane w czasie starzenia.

Praktyka przemysłowa zastosowania specjalnych stopów metali

 

Dr Sebastian Bielecki

Szkło piankowe wytwarzane na bazie odpadów paleniskowych z MPEC Tarnów

Badanie wytrzymałości wybranych elementów betonowych metodą sklerometryczną.

Wytwarzanie fryty szklanej na bazie dichromianu potasu do barwienia szkła na kolor zielony.

Szkło piankowe wytwarzane na bazie sadzy odpadowej z JRCH Tarnów.

Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego do pomiarów ciśnień.

 

dr hab Zdzisław Pytel

Badanie wpływu bazaltu i melafiru na właściwości tworzyw ceramicznych (1 osoba)

Ocena plastyczności wybranych surowców ilastych ceramiki budowlanej oraz przygotowanych na ich bazie mas przemysłowych (mogą być dwie osoby).

Badanie właściwości kompozytów na osnowie ceramicznej (1 osoba).

dr Paulina Bednarz

Badanie i wytwarzanie pianek na bazie poliuretanu o podwyższonej porowatości.

Badanie i wytwarzanie pianek na bazie poliuretanu modyfikowanych nanocząstkami.

Badanie i wytwarzanie pianek na bazie poliuretanu o obniżonej palności.

Temat dla Pani Bączek, która realizuje przedłużone praktyki 

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do