Kontakt z pracownikami

Dane teleadresowe wszystkich pracowników oraz jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane kontaktowe pracowników Zakładu Informatyki

NAZWISKO I IMIĘ
EMAIL TELEFON POKÓJ
mgr inż.
Bydłosz Marcin
m_bydlosz@pwsztar.edu.pl 14 6316514 D105
prof. dr hab. inż.
Filipowicz Bogusław
fil@agh.edu.pl 14 6316644 C203
mgr inż.
Gawin Edyta
e_gawin@pwsztar.edu.pl 14 6316593 C200e
mgr inż.
Gądek Tomasz
gadektomek@gmail.com 14 6316593 C200e
mgr inż.
Gryl Tomasz
t_gryl@pwsztar.edu.pl 14 6316593 C200e
prof. dr hab. inż.
Gorgoń Marek
mago@agh.edu.pl 14 6316514 D105
dr
Janus Julian
janus@agh.edu.pl 14 6316597 C200d
mgr inż.
Jędryka Rafał
rj@pwsztar.edu.pl 14 6316593
14 6316520
C200e
A201
mgr inż.
Kisilewicz Piotr
kisilewicz@op.pl 14 6316526 A314
dr inż.
Klimek Radosław
rklimek@agh.edu.pl 14 6316593 C200e
dr inż.
Król Daniel
dankrol@gmail.com
d_krol@pwsztar.edu.pl
14 6316593 C200e
prof. dr hab. inż.
Ligęza Antoni
ligeza@agh.edu.pl 14 6316644 C203
dr hab. inż.
Ludwin Wiesław
ludwin@kt.agh.edu.pl 14 6316597 C200d
dr inż.
Pawlik Piotr
piotrus@agh.edu.pl 14 6316514 D105
mgr inż.
Pieprzycki Adam
a_pieprzycki@pwsztar.edu.pl 14 6316593 C200e
mgr inż.
Piwko Dariusz
d_piwko@pwsztar.edu.pl 14 6316593 C200e
mgr inż.
Potempa Tomasz
t_potempa@pwsztar.edu.pl
top@pwsztar.edu.pl
14 6316593
14 6316510
C200e
C09
mgr
Proć Stanisława
sproc@op.pl
s_proc@pwsztar.edu.pl
14 6316526 A314
dr inż.
Stoch Stanisław
stoch@agh.edu.pl 14 6316597 C200d
mgr inż.
Żurowski Mateusz
m_zurowski@pwsztar.edu.pl 14 6316593 C200e

 

Aktualizacja: 2018-10-15 19:00 CET