Egzamin dyplomowy

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH :

 1. Ekstrakcja wspomagana micelarnie w układzie miceli mieszanych – dr inż. Paweł Śliwa
 2. Ulepszanie betonu lekkiego dodatkiem bentonitu – dr inż. Wiesław Juda
 3. Kompozyt o osnowie polimeru na bazie skrobi wzmacniany nanocząstkami gliny – dr inż. Wiesław Juda
 4. Wzmocnienie połączenia cząstek sadzy z osnową z żywicy syntetycznej – dr inż. Wiesław Juda
 5. Badanie możliwości wykorzystania stłuczki szklanej oraz popiołów lotnych do wytwarzania szkła barwnego – dr inż. Sebastian Bielecki
 6. Możliwości otrzymywania bezołowiowych szkieł niskotopliwych – dr inż. Sebastian Bielecki
 7. Badania trwałości powłok nanoszonych na szkło płaskie typu float – dr inż. Sebastian Bielecki
 8. Analiza zawartości azotanów (V) i azotanów (III) w gazach poreakcyjnych – dr inż. Piotr Niemiec
 9. Charakterystyki struktury elektronowej klastra katalizatora metaloporfirynowego na poziomie atomowym – dr inż. Piotr Niemiec
 10. Optymalizacja krzywej uziarnienia piasku kwarcowego wykorzystywanego do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych – dr hab. inż. Zdzisław Pytel
 11. Badanie wpływu odpadowej stłuczki szklanej na jakość tworzyw silikatowych – dr hab. inż. Zdzisław Pytel
 12. Badanie wpływu rodzaju i ilości spoiwa na jakość tworzyw wapienno-piaskowych silikatowych – dr hab. inż. Zdzisław Pytel
 13. Analiza zmian własności i struktury mosiądzu M63 wywołanych przez obróbkę cieplną i plastyczną – dr inż. Jakub Sobota
 14. Wpływ przeróbki plastycznej na proces wydzielania w wybranym stopie aluminium, próba doboru parametrów obróbki cieplnoplastycznej w celu uzyskania jak najwyższej twardości – dr inż. Jakub Sobota
 15. Badanie wpływu małych i dużych odkształceń na własności stopu aluminium serii 2xxx utwardzanego wydzieleniowo – dr inż. Jakub Sobota
 16. Biokomponent węglowodorowy wytwarzany z oleju czaulmugrowego w procesie HVO – dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek
 17. Wpływ biokomponentu węglowodorowego wytwarzanego z oleju czaulmugrowego w procesie HVO na właściwości niskotemperaturowe paliwa dieslowskiego – dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek
 18. Biokomponent węglowodorowy wytwarzany z oleju czaulmugrowego w jednostopniowym procesie zeo-HVO – dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek
 19. Badanie oceny rozwoju bakterii i grzybów podczas rozkładu skrobi termicznej – dr inż. Paulina Bednarz
 20. Przegląd i dobór uniepalniacza w postaci cyjanuranu melaminy do poliamidu 6 – dr inż. Paulina Bednarz
 21. Dobór wzmocnienia i badanie kompozytów na bazie poliamidu 6 z udziałem krótkich włókien węglowych – dr inż. Paulina Bednarz
 22. Przegląd i dobór stabilizatorów termicznych do poliamidów – badania stabilności termicznej polimeru z wybranymi dodatkami – dr Agata Lada
 23. Badania odporności poliamidów na hydrolizę – dobór dodatków zwiększających odporność – dr Agata Lada
 24. Pozyskiwanie naturalnych konserwantów i badanie ich skuteczności w kosmetykach – dr Agata Lada
 25. Oznaczanie metali ciężkich w roślinach nasadzonych na terenie składowiska odpadów przemysłowych – dr Krzysztof Kleszcz
 26. Wpływ składu mineralnego i modyfikacji chemicznej na wytrzymałość na zginanie surowców ilastych – dr inż. Wojciech Panna
 27. Kruszywa lekkie wypalane dla celów budownictwa i hodowli zwierząt – dr inż. Wojciech Panna
 28. Technologia suszonych granulatów ilastych i wykorzystanie ich cech do hodowli zwierząt i poprawy żyzności gleby – dr inż. Wojciech Panna
 29. Identyfikacja metodami in silico nowych substancji o właściwościach promieniochronnych do zastosowań w filtrach do opalania oraz ich charakterystyka fizykochemiczna – dr hab. Rafał Kurczab
 30. Identyfikacja nowych substancji powierzchniowoczynnych pochodzenia naturalnego do zastosowania w szamponach i mydłach – dr hab. Rafał Kurczab
 31. Badanie roli i znaczenia triggerów molekularnych metodami dynamiki
  molekularnej w przekaźnictwie sygnału w receptorach GPCR na przykładzie
  TAAR1 – dr hab. Rafał Kurczab

UWAGA!!!

W przypadku wyboru tematu pracy magisterskiej proszę się kontaktować bezpośrednio z opiekunem pracy.

DRUKI DO POBRANIA:

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do