Moduły obieralne

Studenci kierunku Technologia chemiczna (studia czterosemestralne) mogą wybierać następujące moduły obieralne:

W semestrze 2 studenci wybierają 2 moduły obieralne z grupy A i jeden moduł z grupy B.

Moduły obieralne z grupy A:

 1. Analiza klasyczna, w skład której wchodzą następujące zajęcia:
  1. Wybrane metody analizy klasycznej
  2. Zastosowanie analizy klasycznej w przemyśle
  3. Analiza ilościowa z elementami chemii organicznej
 2. Analiza instrumentalna, w skład której wchodzą następujące zajęcia:
  1. Analiza instrumentalna w przemyśle
  2. Spektrometria atomowa i chromatografia gazowa
  3. Metody elektroanalityczne
 3. Technologia produktów leczniczych, w skład której wchodzą następujące zajęcia:
  1. Surowce roślinne w farmacji i kosmetyce
  2. Emulsje w procesach chemicznych
  3. Związki naturalne w produktach leczniczych
 4. Technologia produktów kosmetycznych, w skład której wchodzą następujące zajęcia:
  1. Technologia wyrobów kosmetycznych
  2. Analiza produktów kosmetycznych
  3. Chemia związków zapachowych
 5. Przetwórstwo polimerów ,w skład którego wchodzą następujące zajęcia:
  1. Przetwórstwo polimerów konstrukcyjnych
  2. Metody przetwórstwa polimerów
  3. Badanie jakości polimerów inżynierskich
 6. Technologia OZE i gospodarka odpadami, w skład której wchodzą następujące zajęcia:
  1. Recykling i utylizacja odpadów
  2. Technologia biopaliw
  3. Biopaliwa i przetwarzanie odpadów
 7. Chemia spożywcza, w skład której wchodzą następujące zajęcia:
  1. Technologia żywności
  2. Analiza i ocena jakości żywności
  3. Gastronomia molekularna

Moduły obieralne z grupy B:

 1. Biomateriały i bioinżynieria, w skład których wchodzą następujące zajęcia:
  1. Biomateriały z elementami inżynierii tkankowej
  2. Metody badań biomateriałów
  3. Bioinformatyka
 2. Procesy korozji i degradacji materiałów, w skład których wchodzą następujące zajęcia:
  1. Korozja i degradacja materiałów
  2. Metody badań korozji i degradacji
  3. Ochrona przed korozją i degradacją materiałów

W semestrze 3 studenci wybierają 1 moduł obieralny z grupy C.

Moduły obieralne z grupy C:

W semestrze 3 studenci wybierają 1 moduły obieralny z grupy C.

 1. Technologia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych, w skład której wchodzą następujące zajęcia:
  1. Zaawansowane materiały konstrukcyjne
  2. Badania specjalistycznych metali i stopów
  3. Badania ceramiki zaawansowanej
 2. Metody obliczeniowe i symulacyjne w praktyce inżynierskiej, w skład których wchodzą następujące zajęcia:
  1. Statystyka i chemometria w technologii chemicznej
  2. Obliczenia statystyczne w środowisku R dla inżynierów
  3. Zastosowanie symulacji dynamiki molekularnej
 3. Technologia materiałów organicznych, w skład której wchodzą następujące zajęcia:
  1. Wprowadzenie do technologii organicznej
  2. Surowce w technologii organicznej
  3. Technologia chemiczna w przemyśle organicznym

 

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do