Sylabusy

Sylabusy dla kierunku Technologia chemiczna, studia czterosemestralne (zajęcia obowiązkowe):

1_PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN
2_PODSTAWY ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI
3_PODSTAWY BIOTECHNOLOGII
4_NOM
5_TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH I SZKŁA
6_TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
7_TECHNOLOGIE METALI I STOPÓW
8_TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH
9_OPERACJE JEDNOSTKOWE
10_INŻYNIERIA CHEMICZNA
11_METODY BADAŃ STRUKTURALNYCH
12_ANGIELSKA TERMINOLOGIA CHEMICZNA
16_ZJAWISKA POWIERZCHNIOWE
18_AUTOMATYZACJA
19_BEZPIECZEŃSTWO
20_LEKTORAT
21_ZARZĄDZANIE PERSONELEM
22_ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BIZNESOWYMI
23_SEMINARIUM DYPLOMOWE I
24_PRACOWNIA DYPLOMOWA I
25_SEMINARIUM DYPLOMOWE II
26_PRACOWNIA DYPLOMOWA II
27_PRACA DYPLOMOWA
28_PRAKTYKA ZAWODOWA I
29_PRAKTYKA ZAWODOWA II

Sylabusy modułów obieralnych:

grupa A:
Analiza instrumentalna_Analiza instrumentalna w przemyśle
Analiza instrumentalna_Metody elektroanalityczne
Analiza instrumentalna_Spektrometria atomowa i chromatografia gazowa
Analiza klasyczna_Analiza ilościowa z elementami chemii organicznej
Analiza klasyczna_Wybrane metody analizy klasycznej
Analiza klasyczna_Zastosowanie analizy klasycznej w przemyśle
Chemia spozywcza_Gastronomia molekularna
Chemia spożywcza_Analiza i ocena jakości żywności
Chemia spożywcza_Technologia żywności
Przetwórstwo polimerów_Badanie jakości polimerów inżynierskich
Przetwórstwo polimerów_Metody przetwórstwa polimerów
Przetwórstwo polimerów_Przetwórstwo polimerów inżynierskich
Technologia OZE i gospodarka odpadami_Biopaliwa i przetwarzanie odpadów
Technologia OZE i gospodarka odpadami_Recykling i utylizacja odpadów
Technologia OZE i gospodarka odpadami_Technologia biopaliw

 

Technologia produktów kosmetycznych_Analiza produktów kosmetycznych
Technologia produktów kosmetycznych_Chemia związków zapachowych
Technologia produktów kosmetycznych_Technlogia wyrobów kosmetycznych
Technologia produktów leczniczych_Emulsje w procesach chemicznych
Technologia produktów leczniczych_Surowce roślinne w farmacji i kosmetyce
Technologia produktów leczniczych_Związki naturalne w produktach leczniczych
grupa B:
Biomateriały i bioinżynieria_Bioinformatyka
Biomateriały i bioinżynieria_Biomateriały z elementami inżynierii tkankowej
Biomateriały i bioinżynieria_Metody badań biomateriałów
Procesy korozji i degradacji materiałów_Korozja i degradacja materiałów
Procesy korozji i degradacji materiałów_Metody badań korozji i degradacji materiałów
Procesy korozji i degradacji materiałów_Ochrona przed korozją i degradacją materiałów
grupa C:
Metody obliczeniowe i symulacyjne w praktyce inżynierskiej_Obliczenia statystyczne w środowisku R dla inzynierów
Metody obliczeniowe i symulacyjne w praktyce inżynierskiej_Statystyka i chemometria w technologii chemicznej
Metody obliczeniowe i symulacyjne w praktyce inżynierskiej_Zastosowanie symulacji dynamiki molekularnej
Technologia materiałów organicznych_Surowce w technologii organicznej
Technologia materiałów organicznych_Technologia chemiczna w przemyśle organicznym
Technologia materiałów organicznych_Wprowadzenie do technologii organicznej
Technologia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych_Badania ceramiki zaawansowanej
Technologia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych_Badania specjalnych stopów metali
Technologia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych_Zaawansowane materiały konstrukcyjne

Sylabusy dla kierunku Technologia chemiczna, studia trzysemstralne (zajęcia obowiązkowe):

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do