Zakład Automatyki i Robotyki

Kierownik Zakładu Automatyki i Robotyki – prof. dr hab. inż. Witold Byrski
Z-ca Kierownika Zakładu Automatyki i Robotyki – mgr inż. Mariusz Świder

Dane teleadresowe:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Zakład Automatyki i Robotyki
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
tel. 14 6316644, 14 6316514