Zakład Informatyki

Kierownik Zakładu Informatyki – dr inż. Daniel Król
Z-ca Kierownika Zakładu Informatyki – mgr inż. Edyta Gawin

 

Dane teleadresowe:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Zakład Informatyki
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
tel. 14 6316644, 14 6316514
e-mail: zi@pwsztar.edu.pl
Web 2.0+: Facebook, Google+, Twitter