Instytut Sztuki

Dyrektor Instytutu – dr Bartłomiej Bałut

W skład Instytutu Sztuki wchodzą dwa zakłady:

Zakład Wzornictwa
Kierownik Zakładu Wzornictwa – dr Bożena Groborz
Zastępca Kierownika Zakładu Wzornictwa – mgr Zbigniew Pozarzycki

Zakład Grafiki
Kierownik Zakładu Grafiki – prof. Wojciech Regulski
Zastępca Kierownika Zakładu Grafiki – dr Przemysław Pokrywka

Kierunki studiów:
– wzornictwo – Informacja dla kandydatów na kierunek Wzornictwo
– grafika – Informacja dla kandydatów na kierunek Grafika

Strona www: www.instytut-sztuki.pl

facebookis