Inżynierowie PWSZ w ZST

W Zespole Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie już po raz piąty odbyły się „Bliskie spotkania z chemią”. Podczas spotkania mocno podkreślona została obecność naszej Uczelni – spośród pięciu zaproszonych prelegentów aż trzech to doświadczeni dydaktycy PWSZ w Tarnowie. Ich wykładów połączonych z prezentacjami wysłuchali zgromadzeni w Auli ZST uczniowie, nauczyciele i przybyli goście.

W „Świat materiałów” wprowadziła słuchaczy prof. dr hab. inż. Maria Borczuch-Łączka, Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałowej Instytutu Politechnicznego. Mówiąc ciekawie o najważniejszych rodzajach materiałów, w przejrzysty sposób wykazała łączność inżynierii materiałowej i wiedzy chemicznej.

Dr inż. Sebastian Bielecki, Dyrektor Instytutu Politechnicznego zainteresował wszystkich prezentując „Wynalazek Benedictusa – kiedy inżynieria spotyka się z chemią”. Opowiadając pasjonująco o szkle bezpiecznym omówił jego zastosowanie, a także współczesne metody jego wytwarzania.

Dr inż. Marek Chyc z Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Matematyczno-Przyrodnicznego mówił z kolei o „metodach pomiarowych kiedyś a dziś”. Wskazał na postęp techniki, umożliwiający lepszą pracę badaczy.

Sesja popularnonaukowa jaką są „Bliskie spotkania z chemią” jest bardzo interesującą i cenną inicjatywą ZST. Jest to też jedno z pól współpracy PWSZ w Tarnowie z ZST.

Warto dodać, że nasza Uczelnia sprawuje patronat naukowy nad Zespołem Szkół Technicznych. Nasi wykładowcy prowadzą zajęcia z uczniami w ramach klas patronackich, a takie przedsięwzięcie jak „Bliskie spotkania z chemią” są ważnym elementem tej wspólnej działalności PWSZ i ZST na rzecz tarnowskiej edukacji i nauki.

Fot. Archiwum ZST

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do